Vi udfører naturligevis også opgaver ude hos Jer

Den mellemstore virksomhed har af forskellige årsager brug for, at selve bogføringen sker på egen hjemmeadresse. Det kan være fordi bilagsmængden er så stor, at det vil være for dyrt og uoverskueligt at sende materialet, men det kan også være fordi, der er et REELT behov for, at bilagene forbliver i virksomheden, men det kan også tænkes, at der skal arbejdes tæt sammen med afdelinger og personale på tværs i virksomheden. 

Uanset, er Regnskaberne IVS også klar til, at køre ud til den enkelte kunde. 

Prisen på opgaver udenfor vores hjemmekontor, afregnes efter det faktiske timeforbrug, fra vi kommer, til vi går. I enkelte tilfælde, kan der være tale om, at der faktureres for parkeringsudgifter.